Palliatieve zorg aan huis

Wat zijn palliatieve zorgen aan huis?

Palliatieve zorg aan huis aanvragen is geen evidente zaak. Naast al het papierwerk, is het ook een emotionele gebeurtenis. Thuisverpleging de Zonnebloem staat u graag bij in deze moeilijke periode. We bieden dan ook discrete palliatieve zorgen aan voor mensen die zich in een terminale of uitbehandelde levensfase bevinden. Hierbij voorzien we een uitgebreide zorg en begeleiding, Samen met de palliatieve hulpverlening Antwerpen of Mechelen en uw huisarts. Onze verplegers en verpleegsters zijn daarnaast opgeleid om morfine via een pijnpomp toe te dienen. Tot slot staan we dag en nacht voor u klaar en voorzien we permanentie bij onze palliatieve patiënten.

 
Palliatieve zorg aan huis
Welke palliatieve zorg aan huis kan de thuisverpleging voorzien?

Het grote doel van palliatieve zorgen is om mensen tijdens hun laatste levensfase het nodige comfort te bieden. Ook wordt er gekeken naar dat waar mensen nood aan hebben tijdens hun laatste dagen. Deze palliatieve zorg is dan ook heel verschillend naargelang deze behoeftes. We spenderen bijvoorbeeld graag extra tijd en aandacht aan deze patiënten. We sommen hier enkele zorgen aan die we aan huis voorzien.
  • Bijvoorbeeld een kussen in de nek of rug goed zetten.
  • Patiënten wassen of assisteren in de douche.
  • Sondage toedienen.
  • Pijnpomp plaatsen in samenspraak met de huisarts en palliatieve hulpbehandeling.

Waarom worden deze zorgen thuis aangeboden?

Veel palliatieve en terminale patiënten, of diens familie, kiezen bewust voor palliatieve zorg aan huis. Via deze thuisverpleging willen deze patiënten bijkomende infecties vermijden. Daarnaast verdient iedereen het om een waardig einde te krijgen. U hoeft niet per se heen te gaan in een ziekenhuis. Veel mensen kiezen er dan ook voor om in een vertrouwde en warme omgeving de laatste dagen door te brengen. Op die manier is het comfort en een warme zorg ook verzekerd. Tot slot bieden we onbeperkte huisbezoeken van onze verpleging aan. Zo staan we dag en nacht voor u klaar via permanentie. Deze nachtzorg vinden we dan ook een belangrijk argument om palliatieve zorg aan huis te voorzien.

Maak uw afspraak