Wondzorg aan huis

Wat is wondzorg?

Wondzorg ziet erop toe dat een wonde de verschillende fasen van genezing kan doorlopen, dankzij de professionele opvolging en zorgen van verpleegkundige medewerkers. Een wonde is eigenlijk beschadigde huid, die ontstaan is door een trauma, zoals een brandwonde, of een ziekte, zoals vaatlijden.

Wat is het belang van de juiste wondzorg?

Elke wonde, hoe klein ook, moet genezen. Dit gaat dikwijls niet vanzelf. Een wond verzorgen aan huis dient altijd correct en nauwkeurig te gebeuren. Het is namelijk zo dat een wonde vaak pijn kan veroorzaken, rood kan worden, kan opzwellen of zelfs kan ontsteken. Daarbij komt nog dat andere wonden voor infecties of littekens kunnen zorgen. Met de juiste wondzorg voorkomen we deze complicaties.


Welke factoren spelen een rol bij de genezing van een wonde?

Ieder lichaam reageert anders op pijn en wonden. Toch zijn er heel wat factoren die een rol spelen bij de genezing van wonden. Roken heeft bijvoorbeeld een nadelig effect op de wondgenezing. Ook de mate waarin je openstaat voor wondzorg beïnvloedt de genezing. De voeding die je opneemt, is ook best eiwitrijk. Hiermee wordt je herstel bevorderd. Daarnaast is het ook belangrijk om voldoende water te drinken en om het alcoholgebruik te mijden. Het aantal medicatie die je inneemt, beïnvloedt het wondgenezingsproces ook. Het is belangrijk om de juiste medicatie, zoals pijnbestrijding, in te nemen.

Meer factoren die een rol spelen bij de genezing van een wonde

Welke wonden worden verzorgd aan huis?

Thuisverpleging de Zonnebloem helpt uw wond verzorgen aan huis. We zijn gespecialiseerd in wondverzorging en mogen dankzij onze expertise zelf een behandelplan voor uw wonde opstellen. De vlugge genezing van uw wonde staat hier steeds centraal. We verzorgen veel wonden aan huis. We sommen er even enkele voor u op:

Hoe worden wonden verzorgd?

In samenspraak met uw huisarts volgen we ook wonden op die langdurig behandeld worden. Daarnaast verzorgen we ook al het papierwerk met uw mutualiteit. We zorgen voor ons eigen gesteriliseerd materiaal om uw wond te behandelen. Na een zorgvuldige reiniging van uw wonde, volgen we het behandelplan dat uw huisarts opgesteld heeft nauwkeurig op.


Afspraak maken