Werkwijze en betalingen voor verpleging aan huis

Derdebetalersregeling voor verpleging aan huis

Betalen voor uw verpleging aan huis door thuisverpleging De Zonnebloem is heel eenvoudig. Wij maken gebruik van de derdebetalersregeling, waarbij de betaling via uw ziekenfonds geregeld wordt. Dit betekent dat u zelf niets betaalt voor de zorg & verpleging aan huis. Wij nemen contact op met uw ziekenfonds en regelen de betaling.

Maandelijks ontvangt u (digitaal) , zoals voorzien door de wetgever, van ons een overzicht van de geleverde prestaties ter verificatie voor uw verpleging aan huis.

Hebt u vragen over de werkwijze en betaling voor verpleging aan huis? Contacteer ons voor meer informatie.


Wat hebben wij nodig van U voor verpleging aan huis?

  • Een kleefbriefje van Uw ziekenfonds
  • Een doktersvoorschrift (niet voor dagelijkse hygiënische verzorging)

Als U nog vragen hebt over de derdebetalersregeling, kan u hier enkele verwijzingen vinden naar de meeste voorkomende mutualiteiten.


CM - Christelijjke Mutualiteit Socialistische Mutualiteiten Liberale Mutualiteit OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds Riziv Symbio Securex Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Partena