Werkwijze en betalingen voor verpleging aan huis

Wat hebben wij nodig van U voor verpleging aan huis?

  • Een kleefbriefje van Uw ziekenfonds
  • Een doktersvoorschrift (niet voor dagelijkse hygiënische verzorging)

Als U nog vragen hebt over de derdebetalersregeling, kan u hier enkele verwijzingen vinden naar de meeste voorkomende mutualiteiten.


CM - Christelijjke Mutualiteit Socialistische Mutualiteiten Liberale Mutualiteit OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds Riziv Symbio Securex Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Partena