Psychiatrische zorg aan huis in Duffel

Wat is psychiatrische zorg aan huis?

Psychiatrische zorg aan huis bestaat uit een divers hulpaanbod voor psychiatrische patiënten. Dit hulpaanbod omvat een heel uitgebreide waaier aan verpleegkundige zorgen. Deze zorgen worden steeds in samenspraak met de arts afgesproken. Enkele psychiatrische zorgen die we aan huis kunnen leveren, zijn:

  • Psychiatrische patiënten elke maand de juiste inspuitingen zetten. Zo zijn er inspuitingen die helpen om psychoses onder controle te houden.
  • In het geval van een langdurige, psychiatrische stoornis, zoals schizofrenie, dienen we orale medicatie toe.
  • Algemene hygiënische zorgen, zoals helpen wassen of nagels knippen, horen ook tot deze psychiatrische zorgen.
  • Even goed staan we psychiatrische patiënten die aan een depressie lijden bij.
  • Ook verslavingsproblematiek wordt door onze thuisverpleging mee opgevolgd.


Voordelen van psychiatrische zorg aan huisWaarom bieden we psychiatrische zorg aan huis aan?

Samen met Este, een organisatie die beschut wonen voor psychisch fragiele mensen vrijwaart, bieden we psychiatrische zorg aan huis aan. Vanuit deze organisatie krijgen we de opdracht om bij deze patiënten langs te gaan. Dankzij onze begeleiding en psychiatrische zorg aan huis zijn deze patiënten in staat om zelfstandig te wonen en te functioneren.

Onze thuisverpleging is werkzaam in de regio's in en rond Duffel. In deze stad is er een psychiatrisch ziekenhuis. Voor ons team was het dan ook snel duidelijk dat we deze patiënten willen helpen. Van zodra deze patiënten uit het ziekenhuis ontslagen worden, bieden we hen onze psychiatrische zorg aan huis aan. De weg naar genezing en heling is geen rechte lijn. Samen met onze warme zorgen en discrete collega's helpen we deze patiënten om, ondanks hun moeizaam levenspad, te functioneren in onze wereld.


Psychiatrische verpleegkundigen binnen ons team

Binnen de Zonnebloem hebben we twee psychiatrische verpleegkundigen in dienst. Hierdoor beschikken we over de nodige kennis en ervaring om deze patiënten de nodige zorg te kunnen verlenen.


Maak uw afspraak